Haber Yazıları


25

 PTT'DEN ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT (e-tebligat)

SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
15 Mart 2018 tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7101 Sayılı '' İcra ve İflas Kanunu ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 7/A maddesi
değiştirilmiş olup Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adıyla yeni bir uygulama devreye alınmıştır.
PTT A.Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Projesi 1 Ocak 2019 tarihi
itibarıyla devreye alınmıştır. Kanun kapsamında adres oluşturulması için gerekli bilgiler;
 İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,
 Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,
 İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,
 İlgili kamuya ait ortaklıktan,
 Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,
 İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,
 Türkiye Noterler Birliğinden,
 Türkiye Barolar Birliğinden,
İstenmiş olup adreslerin oluşturulması yine aynı kanal üzerinden sağlanacaktır. Bu doğrultuda mevcut
kanun ve yönetmelik gereği ticari tüzel kişiliklerin bilgileri de Ticaret Bakanlığı'ndan talep edilmiş olup,
gelen bilgiler doğrultusunda E-Tebligat adresleri PTT A.Ş. tarafından toplu olarak açılacak ve Bakanlık
tarafından hesaplarla ilgili duyuru yapılmasına müteakip, hesap sahiplerince E-Tebligat hesaplarının aktif
hale getirilmesi ile tebligat iletileri söz konusu adreslere iletilmeye başlanacaktır.
Hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine gönderim yapılmayacaktır. Ticari şirketlerin bu kapsamda
Bakanlıkça yapılacak duyuruyu beklemesi gerekmektedir.
Sosyal medya ve bazı yayın organlarında belirtildiği gibi 31 Ocak 2019'a kadar tebligat hesaplarının
açtırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu hesaplar Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
tarafından toplu olarak oluşturulacak olup herhangi bir PTT Merkezi veya Şubelerine başvuru
yapılmasına gerek yoktur.
Bu nedenle 31 Ocak'a kadar PTT Merkez ve gişelerinden hesapların açılması gerektiğine dair duyum
ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir."
Elektronik Tebligat Adresleri adres sahiplerince aktif edilene kadar, tebligat elektronik yolla değil PTT
A.Ş. tarafından fiziksel yolla sahiplerine iletilmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 
Okunma Sayısı: 1221
resim
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017