Şahıs

A.KURULUŞ:
1 – 2 Adet Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
2 – 1 Adet Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi ( Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
3 – 1 Adet Meslek Grubu Listesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
4 – 2 Adet Ticaret Sicili Yönetmeliği' ne göre düzenlenmiş Taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
5 – 2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6 – 2 Adet Nüfus Kayıt Örneği Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden ), ( Yerleşim Yerini Gösterir ise İkametgah Belgesi İstenmez)
7 – 2 Adet Nüfus İkametgah Belgesi Aslı ( Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğü’nden ),
8 – 2 Adet Noter Onaylı Ticaret Unvanı Altına Atılmış Tescil İmza Beyannamesi ((İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 2 adet asıl),
9 – 2 Adet Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı veya Yoklama Fişi ( 1Asıl - 1 Fotokopi )
10 – 2 Adet Belediye Adres Tespit Yazısı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
11 – 2 Adet Kira Kontratı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi ) ( İşyeri kendisine ait ise Tapu Fotokopisi)
12 – 2 Adet Ticari Defterlere ait ilk Sayfa Fotokopisi ( Meşruhat )
B.ŞUBE AÇILIŞI:
Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Bucak Şubesinin açılışı :
1 – 2 Adet Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
2 – 1 Adet Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
3 – 1 Adet Meslek Grubu Listesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
4 – 2 Adet Ticaret Sicili Yönetmeliği ne göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
5 – 2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6 – 2 Adet Nüfus Kayıt Örneği Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden ), ( Yerleşim Yerini Gösterir ise İkametgah Belgesi İstenmez)
7 – 2 Adet Nüfus İkametgah Belgesi Aslı ( Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğü’nden ),
8 – 2 Adet Noter Onaylı Şube Ticaret Unvanı Altına Atılmış Tescil İmza Beyannamesi ((İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 2 adet asıl),
9 – 2 Adet Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı veya Yoklama Fişi ( 1Asıl - 1 Fotokopi )
10 – 2 Adet Belediye Adres Tespit Yazısı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
11 – 2 Adet Kira Kontratı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi ) ( İşyeri kendisine ait ise Tapu Fotokopisi)
12 – (1 adet ) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılan kuruluş ve en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi onaylı örneği
13 – (1 adet ) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
Merkezi Bucak’ta olan gerçek kişi tacirin şube açılışı kayıt evrakları:

1 – 2 Adet Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
2 – 1 Adet Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
3 – 1 Adet Meslek Grubu Listesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
4 – 2 Adet Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
5 – 2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6 – 2 Adet Nüfus Kayıt Örneği Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden ), ( Yerleşim Yerini Gösterir ise İkametgah Belgesi İstenmez)
7 – 2 Adet Nüfus İkametgah Belgesi Aslı ( Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğü’nden ),
8 – 2 Adet Noter Onaylı Şube Ticaret Unvanı Altına Atılmış Tescil İmza Beyannamesi ((İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 2 adet asıl),
9 – 2 Adet Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı veya Yoklama Fişi ( 1Asıl - 1 Fotokopi )
10 – 2 Adet Belediye Adres Tespit Yazısı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
11 – 2 Adet Kira Kontratı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi ) ( İşyeri kendisine ait ise Tapu Fotokopisi)
C.MERKEZ NAKLİ:
1 – 2 Adet Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
2 – 1 Adet Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
3 – 1 Adet Meslek Grubu Listesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
4 – 2 Adet Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
5 – 2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6 – 2 Adet Nüfus Kayıt Örneği Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden ), ( Yerleşim Yerini Gösterir ise İkametgah Belgesi İstenmez)
7 – 2 Adet Nüfus İkametgah Belgesi Aslı ( Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğü’nden ),
8 – 2 Adet Noter Onaylı Ticaret Unvanı Altına Atılmış Tescil İmza Beyannamesi ((İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 2 adet asıl),
9 – 2 Adet Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı veya Yoklama Fişi ( 1Asıl - 1 Fotokopi )
10 – 2 Adet Belediye Adres Tespit Yazısı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
11 – 2 Adet Kira Kontratı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi ) ( İşyeri kendisine ait ise Tapu Fotokopisi)
12 – (1 adet ) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılan kuruluş ve diğer tescillere ait Ticaret Sicil Gazetesi onaylı örneği
13 – (1 adet ) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
Ç.UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ:
1- 2 Adet Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)
2 – 2 Adet Noter Onaylı Ticaret Unvanı Altına Atılmış Tescil İmza Beyannamesi ((İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi,İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 2 adet asıl),
Gerçek kişi ad veya soyadı değişikliği :
1 - 2 Adet Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)
2 - 2 Adet Ad veya soyadı değişikliğini gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği 8( Asıl )
3 - 2 Adet Yeni çıkartılan, T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi , soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ( asıl ) ve muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi ( asıl),
4 - 2 Adet Kayıtlı kişinin ad veya soyadı değişikliğinden sonra imzası değişiyorsa Noter Onaylı Ticaret Unvanı Altına Atılmış Tescil İmza Beyannamesi (İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi,İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 2 adet asıl),
D.SİGORTA ACENTELİĞİ:
1 - 2 Adet Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)
2 - 3 Adet Acentelik sözleşmesi (2 asıl - 1 fotokopi),
3 - 4 Adet Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (2 asıl - 2 fotokopi),
4 - 1 Adet Aynı ticaret dalı için birden fazla sigorta şirketinin acenteliği alınması durumunda;
a) Daha önce tescil edilmiş ve acenteliği devam eden firmalardan fesihname veya muvafakatname,
b) Tescil edilecek yeni sigorta acente firmalarından da muvafakatname.
E.ACENTELİĞİN FESHİ:
1 - 2 Adet Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)
2 - 4 Adet Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (2 asıl - 2 fotokopi)

İstenen Evraklar

Ad Boyut Tür Tarih
DİLEKÇE ŞAHIS - TERK-( VEFAT ).doc 33.3 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
DİLEKÇE ŞAHIS - TERK.doc 32.3 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
DİLEKÇE ŞAHIS- DEĞİŞİKLİK.doc 67.6 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
DİLEKÇE ŞAHIS-YENİ KAYIT.doc 35.3 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
Gercek Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi.xls 39.4 KB Microsoft Excel Dosyası 07.12.2017
GERÇEK KİŞİLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ.docx 22 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
Meslek Grubu Yazısı.doc 693.8 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
NACE Kodları.xls 672.8 KB Microsoft Excel Dosyası 07.12.2017
TAAHHUTNAME.doc 36.9 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
Ticaret Sicili Harcları (2013 ).doc 30.7 KB Microsoft Word Dosyası 07.12.2017
0 Klasör, 10 Dosya
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017