Tarihçemiz

BUCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
57 YILDIR BİRLİKTEYİZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI : HASAN YALÇIN MEÇİKOĞLU
MECLİS BAŞKANI : SÜLEYMAN DURAN
KURULUŞ TARİHİ : 20.12.1966
SİCİL NO :046-02
ÜYE SAYISI :
PERSONEL SAYISI : 5
YETKİ ALANI : BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ

TARİHÇE:
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası; İktisadi Yürüyüş Dergisi’nin ülke genelinde olarak Ticaret ve Sanayi Odaları-Ticaret ve Zahire Borsaları için 18 Haziran 1943 tarihinde yayınladığı Fevkalade sayısındaki açıklamaya göre Bucak Ticaret ve Sanayi Odası adı altında 1966 yılında kurulmuştur.
2004 Yılında yürürlüğe giren 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Yasasına göre Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Odanın çalışma alanı Bucak İlçesi Merkezi ,köyleri olmak üzere ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Sanayi işletmeleri Odamız çalışma alanındadır.Oda’nın faal üye sayısı ……… üyeye ulaşmıştır. Bu üyelerin …….. adedi Tüzel işletme ……….’ ü de Şahıs işletmesidir. Odanın 8 Meslek Komitesi Bulunmakta olup, bu komitelere seçilmiş 48 üyesi vardır. Oda meclisi 20 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu 1 Başkan ve 6 üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Oda üyelerine 4 personel ile hizmet vermekte olup,yeni hizmet binamızda İşkur Şube Müdürlüğü de hizme vermektedir.

HİZMET BİNASI HAKKINDA
Bucak Ticaret ve Sanayi Odasının Yeni hizmet binası tamamlanmış olup, 16.06.2017 tarihinde binaya taşınılarak hizmet verilmeye başlanmıştır.Resmi açılış töreni ilerleyen günlerde yapılması düşünülmektedir.Bina 1.041 metrekare arsa üzerinde toplamda 2.672,32 metrekare kapalı alana sahiptir.Bodrum,zemin+asma kat(dükkan) ve üç kat olmak üzere 1 ana bloktan oluşmaktadır. Bu alanda hizmet salonu,Yönetim Kurulu Başkan ve toplantı salonu,2 adet 250 kişilik konferans salonu, 15 kişilik 2 adet eğitim salonu bulunmaktadır.27.08.1999 yılında S.S Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden satın alınarak kullanılmaya başlanan önceki hizmet binasının ihtiyacı karşılamadığı ve ilçemize yakışır bir hizmet binasının ihtiyacı karşılamadığı ve ilçemize yakışır bir hizmet binası için çalışmalar başlatılmış, üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmak isteği ile bina tamamlanmıştır. Bucak Ticaret ve Sanayi Odası olarak meslek toplantılarına çok önem veriyoruz.Bu nedenle hizmet binası içinde farklı büyüklükte toplantı salonları oluşturuldu.

Bucak Ticaret Odası’nın her geçen gün büyüdüğünü ve her yıl üye arttığını ve bu çerçevede geleceğe yönelik planlamalar yapıp odamızı geleceğe hazırlıyoruz.

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017