Oda İşlemleri

 

 

 

01 HAZİRAN 2004 TARİH VE 25479 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜLÜĞE GİREN ; 5174 SAYILI KANUNUN 26. MADDESİ VE 12. MADDESİNİN (ı) BENDİ GEREĞİNCE; BUCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER İLE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER KARŞILIĞINDA 2024 YILINDA ALINACAK OLAN  ÜCRET TARİFESİ

 

 

2024 YILI

2 - NOLU TARİFE

VERİLECEK OLAN HİZMETLER İLE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER

ÜCRET                TUTARI (TL)

1- Fatura Suretlerinin Tetkik ve Tasdik Onayı

 100,00

2- Rayiç Fiyatların Tespiti ve Onayı

 100,00

3- Kapasite Raporlarının Tanzimi,Bilirkişi ve Eksper Raporları

 1.500,00

4- Kapasite Raporu, Bilirkişi, Eksper Raporu v.b. Suret onayları

 100,00

5- Kefaletname ve Tahhütnamelerde Yazılı İmza Sahiplerinin Odalardaki   Sicil Durumunu Gösteren Onay ve Şerhler

 100,00

6- Ticari ve Sınaî  Mahiyette Diğer Belgeler

 100,00

7- Ticari ve Sınaî Eşya Numunelerinin Vasıflarının ve Belgelerin Onayı

 100,00

8- Tahsis ve Sarfiyat Belgeleri

 100,00

9- Kalite,Yeterlik ve Numune Belgeleri

 100,00

9- Fiili Tüketim Belgesi

 100,00

10- İmalat Yeterlilik Belgesi

 100,00

11- Yerli Malı Belgesi

 1.000,00

12- Yerli İstekli Belgesi

 100,00

13- Türk Malı Belgesi

 100,00

14- Oda Kayıt,Faaliyet,Sanayici ve Diğer Belgeler ve Suretleri

  20,00

15- Ticari İtibar Şahadetnamesi Mahiyetinde Olmamak Üzere Üyelerin Gizli Olmayan Sicilleri Hakkında Yazılı veya Sözlü Sorulara Cevaplar

 100,00

16- Mücbir Sebep Belgeleri ( Eksper Bedeli Dahil)

 4.000,00

17- İhale Durum Belgesi

 100,00

18- Ortaklık Teyid Belgesi

  50,00

19- Üye Kimlik Belgeleri

 100,00

20- Üyelik Kaydı Yoktur ve Her Türlü Bilgi ve Belgeler

 100,00

21- Meslek Grupları Üye Listesi (Her Bir Meslek Grubu İçin)

 500,00

22- Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Tesbit ve Onayı

 500,00

23- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Suretlerinin Onaylanması (Sayfa)

  50,00

24- Banka Kredi Talep Yazıları

  50,00

25- Bilgi Edinme Hakkı Yasası Kapsamındaki Belgeler

0,00

26- TIR Karneleri, ATA ve EAN-UCC Çizgi Kod İşlemleri, Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Ticaretteki Vesika ve Benzeri Belgeler (TOBB Tarafından Belge,Satış ve Tasdiki Belirlenen Ücretler Aynen Uygulanır.  

 50,00

27-İhracat Evrak Tasdik Ücreti

 100,00

28-İş Makinaları Tescil Ücreti ( TOBB Tarafından Her Yıl Belirlenir)

 1.000,00

29- İş makinaları Ekspertizlik Hizmeti ve Tescil Belge Ücreti

 1.500,00

30- İş Makinası Rehin İşlemleri hizmet bedeli (Rehin Koyma/Kaldırma)

 500,00

31-Sigorta Acenteleri Levha Kayıt Ücreti ve Fiziki Şartlar Uygunluk Belgesi; İşlem Ücreti

 500,00

32- Ticari ve Sınaî Mahiyetteki Diğer Her Türlü Belge,Bilgiler ile Hizmetler

 150,00

 

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017