Belge Bedelleri

2018 YILI 2 - NOLU TARİFE

SIRA NO DÜZENLENECEK VEYA ONAYLANACAK BELGE İLE
VERİLECEK HİZMETLER
ÜCRET TUTARI
1 FATURA SURETLERİNİN ONAYI 20,00 TL
2 RAYİÇ FİYATLARIN ONAYI 50,00 TL
3 TİCARİ VE SINAİ EYŞA NUMUNELİRİNİN VASIFLARININ ONAYI 50,00 TL
4 BİLİRKİŞİ VE EKSPER RAPORLARI İLE KAPASITE RAPORLARININ TANZİMİ 275,00 TL
5 KAPASİTE RAPORLARININ SURET TASDİKİ 5,00 TL
6 TİCARİ KEFALET ONAYLARI 5,00 TL
7 TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ 25,00 TL
8 KALİTE,YETERLİLİK VE NUMUNE BELGELERİ 25,00 TL
9 YERLİ MALI BELGELERİ 250,00 TL
10 KAYITLI ÜYELERİN TETBİK İMZALARININ ONAYLARI 5,00 TL
11 KEFALETNAME VE TAAHHÜTNAMELERDE YAZILI İMZA SAHİPLERİNİN ODALARDAKİ SİCİL DURUMUNU GÖSTEREN ONAY VE ŞERHLER 10,00 TL
12 SINAİ VE TİCARİ MAHİYETTEKİ BELGELER 5,00 TL
13 ODA MENSUPLARINA AİT KAYIT VE SİCİL SURETLERİ VE ÜYE KİMLİKLERİ 5,00 TL
14 TİCARİ İTİBAR ŞAHADETNAMESİ MAHİYETİNDE OLMAMAK ÜZERE ,ÜYELERİN GİZLİ OLMAYAN SİCİLLERİ HAKKINDA YAZILI VEYA SÖZLÜ SORULARA CEVAPLAR 5,00 TL
15 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 22.MADDESİNCE VERİLEN İŞ MAKİNELERİ TESCİL BELGELERİ 200,00 TL
16 TIR KARNELERİ, ATA VE EAN-UCC ÇİZGİ KOD İŞLEMLERİ,MAL VE HİZMETLERİN ULUSLAR TİCARETİNDEKİ BEYANNAME, VESİKA VE BENZERİ BELGELER ( TOBB TARAFINDAN BELGE SATIŞ VE TASDİKİ BELİRLENEN ÜCRETLER AYNEN UYGULANIR.) 10,00 TL
17 MÜCBİR SEBEP BELGELERİ (EKSPER BEDELİ DAHİL) 1.500,00 TL
18 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SURETLERİ 5,00 TL
19 TİCARİ VE SINAİ MAHİYETTE DİĞER HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİLER İLE HİZMETLER 5,00 TL
20 İŞ MAKİNELERİ EKSPERTİZLİK HİZMETİ VE BELGE BEDELİ 150,00 TL
21 SİGORTA ACENTELERİ LEVHA KAYIT ÜCRETİ VE FİZİKİ ŞARTLAR TETKİK ÜCRETİ 250,00 TL
  TİCARET SİCİLİ HİZMETLERİ :  
  A - Tescillerde  
  a : Şahıslar, Şahıs Şirketleri ve Kooperatifler 200,00 TL
  b : Limited Şirketlerinden 250,00 TL
  c : Anonim Şirketler ve Banka şubelerinden 350,00 TL
  B - Kuruluş İçin İmzaya Yetkililer ( Her Yetkili İçin Ayrı Ayrı )  
  a : Kooperetifler ve Şahıs Şirketleri 200,00 TL
  b : Limited Şirketleri 250,00 TL
  c : Anonim Şirketler ve Banka şubelerinden 350,00 TL
  C - Sermaye Arttırımları  
  a : Şahıslar, Şahıs Şirketleri ve Kooperatifler 200,00 TL
  b : Limited Şirketler ( En Az Haddi 200,00 , En Çok Haddi 400,00 ) %0,1(binde1)
  c : Anonim Şirketler ( En Az Haddi 250,00 , En Çok Haddi 400,00 ) %0,1(binde1)
  D – Kayıt Bilgileri Değişiklikleri  
  a : Şahıslar, Şahıs Şirketleri ve Kooperetifler 150,00 TL
  b : Limited Şirketleri 250,00 TL
  c : Anonim Şirketler ve Banka şubelerinden 350,00 TL
  E – Verilen Belge Hizmetleri  
  a : Yetki Belgesi ve Hükmi Şahsiyet Yetki Belgesi 20,00 TL
  b : Ticaret Sicil Tasdiknamesi 20,00 TL
  c : Ticaret Sicili Tüzüğünün 47. ve 55. Madde Belgeleri 20,00 TL
  d : Defter tasdik Belgesi ve Diğer Belgeler 20,00 TL
  e : Ticari İşletme Rehni 350,00 TL
  f : Mersis E-imza Girişleri 100,00 TL
  g : Anasözleşme Onay ve Düzeltme Beyanı,İrade beyanı, İmza Beyannamesi (asgari ücretin) %10(yüzdeon)


Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017