Oda İşlemleri

Oda Kartı İşlemleri

Oda Kartı İşlemleri
Odamız üyesi gerçek kişi işletmesi sahipleri ile tüzel kişiliğe sahip işletmelerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyelerine Bucak Ticaret ve Sanayi Odası üye kimlik kartı düzenlenmektedir. Oda üye kimlik kartına müracatta bulunan kişinin başvurusunu bir dilekçe ve vesikalık bir fotoğraf ile yapması gerekmektedir.

EK:
Şahıs firmaları İçin Üye Kimlik Kartı Formu
EK 1 :
Şirketler İçin Üye Kimlik Kartı Formu

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017