Oda İşlemleri

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe

 2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
 3. “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek3-A, Ek3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir. 
 4. Taahhütname 
 5. Yerli Malı Belgesi İçin Mali Verileri İnceleme İzni
 6. İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti,
 7. Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi,
 8. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.
 9. Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
 10. Üretimde kullanılan hammaddelerin tablodaki sıra numaralarına göre fatura fotokopileri ve üretimde kullanılan ithal hammaddelerden firmanın kendi ithalatı olanların fatura fotokopileri ile birlikte gümrük giriş beyannameleri.
 11. Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
 12. Yurt içinden temin edildiği beyan edilen girdilerin üreticilerine ait sanayi sicil belgesi fotokopileri,
 13. Odamıza 1.000,00-TL yerli malı belgesi ücretin ödenmesi,
 14. Aşağıda yazılı olan TOBB hesaplarına 900-TL onay ücreti yatırılması,
 15. Yerli Malı Belgesi Mali Verileri İnceleme İzin Belgesi

      

GÖND. :
MEBLAĞ : 900,00 TL

ALICI :Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinin Yerli Malı Belgesi Ücreti Tutarı

Akbank-Bakanlıklar/ANKARA Şubesindeki (69072) TR350004600153888000069072 (Havale Ücretsiz)
Vakıflar Bankası-Merkez/ANKARA Şubesindeki (2068017) TR210001500158007293586413 (Havale Ücretsiz)
Halk Bankası-Çukurambar/ANKARA Şubesindeki (16000038) TR140001200131100016000038 (Havale Ücretsiz)

No.lu Hesaplardan Herhangi Birine Yerli Malı Belgesi Ücreti

(2 Adet Makbuz)

Yazdır  

Dökümanlar

Ad Boyut Tür Tarih
20170817-YerliMaliBelgesi Düzenlenmesine ilişkin esaslar.doc 67.6 KB Microsoft Word Dosyası 22.02.2019
CPV-CPA DONUSUM TABLOSU.xls 1.3 MB Microsoft Excel Dosyası 22.02.2019
Katkı Oranı Hesap Cetveli (1).xls 69.6 KB Microsoft Excel Dosyası 22.02.2019
Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi.docx 16.4 KB Microsoft Word Dosyası 18.11.2022
YERLİ MALI BELGESİ İÇİN MALİ VERİLERİ İNCELEME İZNİ.docx 12.2 KB Microsoft Word Dosyası 18.11.2022
Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname.pdf 225.7 KB PDF Dosyası 22.02.2019
0 Klasör, 6 Dosya
Yazdır  
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017