Oda İşlemleri

 

 

 

2022 YILI

2 - NOLU TARİFE

SIRA

DÜZENLENECEK VEYA ONAYLANACAK BELGE İLE

ÜCRET

NO

VERİLECEK HİZMETLER

TUTARI (TL)

1

FATURA SURETLERİNİN ONAYI

50,00

2

RAYİÇ FİYATLARIN ONAYI                          

75,00

3

TİCARİ VE SINAİ EYŞA NUMUNELİRİNİN VASIFLARININ ONAYI

75,00

4

BİLİRKİŞİ VE EKSPER RAPORLARI İLE KAPASITE RAPORLARININ TANZİMİ

500,00

5

KAPASİTE RAPORLARININ SURET TASDİKİ

5,00

6

TİCARİ KEFALET ONAYLARI

5,00

7

TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ

25,00

8

KALİTE,YETERLİLİK VE NUMUNE BELGELERİ

25,00

9

YERLİ MALI BELGELERİ,TÜRK MALI BELGELERİ

500,00

10

KAYITLI ÜYELERİN TATBİK İMZALARININ ONAYLARI

10,00

11

KEFALETNAME VE TAAHHÜTNAMELERDE YAZILI İMZA SAHİPLERİNİN ODALARDAKİ SİCİL

10,00

DURUMUNU GÖSTEREN ONAY VE ŞERHLER

12

SINAİ VE TİCARİ MAHİYETTEKİ BELGELER

5,00

13

ODA MENSUPLARINA AİT KAYIT VE SİCİL SURETLERİ VE ÜYE KİMLİKLERİ

5,00

14

TİCARİ İTİBAR ŞAHADETNAMESİ MAHİYETİNDE OLMAMAK ÜZERE ,ÜYELERİN GİZLİ

5,00

OLMAYAN SİCİLLERİ HAKKINDA YAZILI VEYA SÖZLÜ SORULARA CEVAPLAR

15

İŞ MAKİNELERİ TESCİL BELGELERİ ( TOBB Tarafından Her Yıl Belirlenen Ücret Alınır. )

400,00

16

TIR KARNELERİ, ATA VE EAN-UCC ÇİZGİ KOD İŞLEMLERİ,MAL VE HİZMETLERİN ULUSLAR

10,00

TİCARETİNDEKİ BEYANNAME, VESİKA VE BENZERİ BELGELER ( TOBB TARAFINDAN BELGE

SATIŞ VE TASDİKİ BELİRLENEN ÜCRETLER AYNEN UYGULANIR.)

17

MÜCBİR SEBEP BELGELERİ (EKSPER BEDELİ DAHİL)

2.000,00

18

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SURETLERİ

5,00

19

TİCARİ VE SINAİ MAHİYETTE DİĞER HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİLER İLE HİZMETLER

5,00

20

İŞ MAKİNELERİ EKSPERTİZLİK HİZMETİ VE BELGE BEDELİ

400,00

21

SİGORTA ACENTELERİ LEVHA KAYIT ÜCRETİ VE FİZİKİ ŞARTLAR TETKİK/ONAY ÜCRETİ

200,00

22

TİCARET SİCİLİ HİZMETLERİ :

 

 

A - Tescillerde

 

 

     a :  Şahıslar, Şahıs Şirketleri  ve Kooperatifler

400,00

 

     b :  Limited Şirketlerinden

500,00

 

     c :  Anonim Şirketler ve Banka şubelerinden

650,00

 

B - Kuruluş İçin İmzaya Yetkililer ( Her Yetkili İçin Ayrı Ayrı )

 

 

    a  :  Kooperetifler ve Şahıs Şirketleri

400,00

 

    b  :  Limited Şirketleri

450,00

 

    c  :  Anonim Şirketler ve Banka şubelerinden

600,00

 

C - Sermaye Arttırımları

 

 

    a  : Şahıslar, Şahıs Şirketleri ve Kooperatifler 

400,00

 

    b  : Limited Şirketler  ( En Az Haddi 750,00 , En Çok Haddi 1.500,00  )

%0,1 (binde 1)

 

    c  : Anonim Şirketler  ( En Az Haddi 750,00 , En Çok Haddi 1.500,00  )

%0,1 (binde 1)

 

D – Kayıt Bilgileri Değişiklikleri

 

 

    a  :  Şahıslar, Şahıs Şirketleri ve Kooperetifler

400,00

 

    b  :  Limited Şirketleri

500,00

 

    c  :  Anonim Şirketler ve Banka şubelerinden

650,00

 

E – Verilen Belge ve Diğer Hizmetler

 

 

    a : Yetki Belgesi ve Tapu Yetki Belgesi

50,00

 

    b : Ticaret Sicil Tasdiknamesi

50,00

 

    c : Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Madde Belgeleri

50,00

 

    d : Defter tasdik Belgesi ve Diğer Belgeler

50,00

 

    e : Değişikliklerde İmza Beyannamesi 

75,00

 

    f : Mersis Girişleri ( E-İmzalı/E-İmzasız)

150,00

 

   g : Anasözleşme Onay ve Düzeltme Beyanı,İrade beyanı, İmza Beyannamesi     ( asgari ücretin %15 ini geçemez)

                 750,00 

 

 

 

 

 

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017