2020 Yılı Ticaret Sicili Harçları

2022 - TİCARET SİCİLİ HARÇLARI


 

2022 - Ticaret Sicili harçları


TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

21 Aralık 2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmî Gazete ile 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:84) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (
Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

602,60.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

1.729,40.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

3.897,20.-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

298,50.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

427,90.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

947,90.-TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

298,50.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

427,90.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

947,90.-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

116,10.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

168,30.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

298,50.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

29,40.-TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

98,80.-TL

 

 

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017