Haber Yazıları


14
ETUYS Yetkilendirme KEP ile Evrak Gönderimi
T.C. Burdur Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden "ETUYS Yetkilendirme KEP ile Evrak Gönderimi"ne ilişkin alınan yazıya aşağıda yer verilmektedir.
Kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında; yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimler, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığımız Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır.
Ancak söz konusu işlemlerin E-TUYS’ta yapılabilmesi için öncesinde yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu yetkilendirme için gerekli olan evrakların yatırımcı tarafından fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığımıza iletilmesi gerekmekteydi. 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bundan sonra ilgili Genel Müdürlüğe yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evraklar, KEP ile gönderilecektir.
“Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usûl Ve Esasları” dökümanı yazımız ekinde yer almaktadır. Ayrıca, konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye Bakanlığımız internet sayfasında yer alan "Destek ve Teşvikler" bölümünden ulaşılabilmektedir.
Ek: ETUYS Yetkilendirme Basvuru Usul ve Esasları https://www.sanayi.gov.tr/deste.../yatirim-tesvik-sistemleri
Okunma Sayısı: 69
resim

Coding Staff HtmlPopup

Yazdır  
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017